Skip to main content

FARMASi

Beauty Influencer

Bagaimana

PELAN
PERNIAGAAN

Kami Membantu Anda

Pelan kejayaan kami telah membantu ribuan wanita dan lelaki seperti anda mendapat komisen pada produk yang anda dan pasukan anda jual. Tanpa mengira matlamat anda untuk menambah pendapatan atau menjadikan FARMASi sebagai pekerjaan sepenuh masa anda, kami komited untuk membantu anda menjana wang secepat mungkin.

PELAN PIONEER

2023

01

Untung Runcit (Retail Profit)

Dapatkan 30% – 50% keuntungan daripada harga runcit apabila anda menjual produk kepada pelanggan anda.

02

Bonus Peribadi (Personal Bonus)

Dapatkan sehingga 25% komisen daripada Personal Volume (PV) anda apabila anda aktif dengan minima 625 PV sebulan.

03

Bonus Kumpulan (Group Bonus)

Anda akan mendapat Bonus Kumpulan daripada setiap Beauty Influencer yang anda taja secara peribadi apabila anda aktif dengan minima 625 PV sebulan.

04

Bonus Kepimpinan (Leadership Bonus)

Dapatkan bonus sehingga 7 generasi Beauty Influencer yang anda taja yang mempunyai Bonus Level 25%, 22% dan 18% apabila anda aktif dengan 625 PV sebulan.

Semua program & pelan adalah tertakluk kepada perubahan. Sila lawat www.farmasimy.com untuk info terkini.

Giliran Anda Untuk Rebut Peluang Keemasan Ini

Lakukan Apa Yang Anda Suka, Jadi Bos Anda Sendiri & Jana Pendapatan Tanpa Had

Glosari

Beauty Influencer (BI)

Individu bebas yang menjual produk FARMASi kepada pelanggan.

BI Aktif (Active BI)

Kesemua hadiah, bonus, elaun, pakej pelancongan & pangkat hanya sah & akan diberikan kepada Beauty Influencer yang aktif sahaja. Untuk menjadi BI aktif, anda perlu mencapai sekurang-kurangnya 625 Personal Volume (PV) pada bulan itu.

Personal Volume (PV)

Setiap kali produk dibeli dari FARMASI volume akan dihasilkan. Volume dari pembelian peribadi anda dan pembelian pelanggan runcit anda secara atas talian dipanggil Persona.

Group Volume (GV)

Group Volume (GV) adalah jumlah volume daripada anda dan kesemua generasi dibawah anda.

Tahap Bonus (Bonus Level)

GV anda menentukan peratusan Tahap Bonus anda. Ianya digunakan untuk mengira pangkat dan mengira komisen anda.

Pangkat (Title)

Pangkat anda ditentukan oleh GV, Mata Sisi, & Mata Pangkat anda.

Generasi (Gen)

Beauty Influencer yang berdaftar secara terus dengan anda dikira sebagai Generasi Pertama (1st Gen). Mana-mana Beauty Influencer yang berdaftar dengan Generasi Pertama anda dikira sebagai Generasi Kedua (2nd Gen) dan seterusnya.

Frontliner

Beauty Influencer yang berdaftar secara terus dengan anda.

Kaki (Legs)

Jumlah BI yang ditaja secara terus yang telah mencapai Tahap Bonus 25%.

Downline

Setiap Beauty Influencer yang anda daftarkan dan ahli pasukan mereka dikira sebagai downline anda.

Downline Volume

Jumlah volume daripada downline anda.

Pelanggan Atas Talian (Online Customer)

Pelanggan yang membeli produk FARMASi secara atas talian dengan harga runcit yang disyorkan.

Mata Sisi (Side Points)

Mata Sisi adalah perbezaan GV anda dengan kesemua GV BI Barisan Hadapan anda yang telah mencapai Tahap Bonus 25% dan seorang BI yang mempunyai GV tertinggi dengan Tahap Bonus 22% atau 18%. Mata Sisi digunakan untuk menentukan pangkat anda.

Mata Pangkat (Title Points)

Mata Pangkat dikira berdasarkan pangkat daripada setiap BI Barisan Hadapan anda. Lihat carta di laman 25.

Pengurus vs Pengarah (Manager vs Director)

Anda dikira sebagai seorang Pengurus sehingga anda mencapai pangkat itu untuk 5 bulan
berturut-turut. Sekiranya anda berjaya mengekalkan pangkat yang sama selama 5 bulan berturut-turut, anda akan menjadi Pengarah kepada pangkat tersebut pada bulan ke-6 dan seterusnya.

Status Keahlian Beauty Influencer

Beauty Influencer perlu mempunyai sekurang- kurangnya 625 PV terkumpul dalam masa 6 bulan
berturut-turut untuk kekal sebagai ahli Beauty Influencer atau akaun mereka akan dinyahaktifkan.
01

Untung Runcit

Dapatkan Untung Runcit apabila anda menjual produk FARMASi secara terus kepada pelanggan anda. Keuntungan runcit adalah 30% – 50% daripada harga runcit. Contohnya, jika anda membeli produk MakeUp dengan harga RM 70.00 dan menjualnya kepada pelanggan anda dengan harga runcit RM 100.00, keuntungan runcit anda adalah RM 30.00. Setiap RM 1.00 yang dibayar kepada FARMASi adalah bersamaan dengan 1 PV (kecuali untuk barangan tertentu, bahan pemasaran & kos penghantaran).

RM 1.00 = 1 PV

MAKE UP

Harga Runcit Yang Disyorkan
RM 100.00
Harga Ahli Beauty Influencer
RM 70.00
Untung Runcit
RM 30.00
PV Diperolehi
70.00 PV
30
untung

DR C TUNA

Harga Runcit Yang Disyorkan
RM 100.00
Harga Ahli Beauty Influencer
RM 50.00
Untung Runcit
RM 50.00
PV Diperolehi
50.00 PV
50
untung

TAHAP BONUS

Tahap Bonus bulanan anda ditentukan oleh peratusan Group Volume (GV) bulanan anda. Peratusan ini menentukan pangkat anda dan juga digunakan untuk mengira Bonus Peribadi, Bonus Kumpulan & Bonus Kepimpinan.

Minima
Minimum
Maksima
Maximum
Tahap Bonus (%)
Bonus Level (%)
0 GV 999 GV 0%
1000 GV 1,999 GV 3%
2,000 GV 2,999 GV 6%
3,000 GV 4,999 GV 9%
4,500 GV 6,999 GV 12%
7,000 GV 10,999 GV 15%
11,000 GV 17,999 GV 18%
18,000 GV 24,999 GV 22%
25,000 GV Above GV 25%
02

Bonus Peribadi

Anda layak untuk menerima Bonus Peribadi sehingga 25% daripada Personal Volume (PV) bulanan anda. Peratusan Bonus Peribadi yang anda akan dapat ditentukan oleh jumlah Group Volume (GV) bulanan anda. Sebagai contoh, sekiranya anda ada 1,200 PV & 10,000 GV, anda layak untuk menerima Bonus Peribadi sebanyak RM 180.00, iaitu 15% daripada 1,200 (PV bulanan anda). Anda juga perlu mengekalkan status anda sebagai BI aktif, iaitu sekurang kurangnya 625 PV pada bulan itu untuk layak mendapat bonus peribadi.

15% x 1,200 PV

= RM 180

03

Bonus Kumpulan

Anda akan menerima Bonus Kumpulan daripada setiap Beauty Influencer yang anda taja secara peribadi. Jumlah bonus yang anda akan terima adalah berdasarkan perbezaan Tahap Bonus anda dengan tahap bonus BI yang anda taja secara peribadi. Anda juga perlu mengekalkan status anda sebagai BI aktif, iaitu sekurang-kurangnya 625 PV pada bulan itu untuk layak mendapat bonus kumpulan.

Sebagai contoh, bulan ini Tahap Bonus anda adalah 25%. Aisyah, iaitu Beauty Influencer yang anda taja secara peribadi, mencapai 800 PV dan 7,000 GV dan sekaligus mencapai Tahap Bonus 15%. Untuk mengira jumlah Bonus Kumpulan yang anda akan terima daripada Aisyah, anda perlu mengira perbezaan peratusan Tahap Bonus Aisyah dan Tahap Bonus Anda. Kemudian, perbezaan peratusan itu akan didarabkan dengan Group Volume (GV) Aisyah.

Perbezaan Tahap Bonus:

25% - 15% = 10%

Bonus Kumpulan Aisyah:

10% x 7,000 GV = RM 700.00
04

Bonus Kepimpinan

Bonus Kepimpinan adalah ganjaran kepada anda kerana membantu semua orang dalam pasukan anda berjaya. Apabila anda mencapai pangkat Pengarah (Director) dengan 25,000 GV atau lebih dan 7,500 Mata Sisi, anda akan layak untuk menerima Bonus Kepimpinan. Bergantung kepada pangkat anda, anda boleh menerima Bonus Kepimpinan sehingga 7 generasi Beauty Influencer yang anda taja secara peribadi yang telah mencapai Tahap Bonus 25%, 22% & 18%. Anda juga perlu mengekalkan status anda sebagai BI aktif, iaitu sekurang-kurangnya 625 PV pada bulan itu untuk layak mendapat bonus kepimpinan.

Objektif utama untuk Bonus Kepimpinan ini adalah untuk membina pasukan yang besar dalam kesemua generasi anda. Group Volume (GV) daripada 25%, 22% & 18%.

Untuk mengetahui pengiraan Bonus Kepimpinan, anda perlu mengetahui pangkat didalam program Beauty Influencer & syarat minima untuk mencapai pangkat tersebut.

Pangkat
Title
Kaki
Legs
Mata Sisi
Side Points
Mata Pangkat
Title Points
Manager /
Director 
0 7,500
Bronze 1 7,500
Golden 2 12,500
Platinum 4 12,500
Emerald 8 25,000
Diamond 12 25,000 15
Vice President 16 50,000 30
President 20 50,000 60
Boss 30 50,000 120
Executive Boss 30 50,000 240

Kaki (Legs) adalah jumlah frontliner BI anda yang telah mencapat tahap bonus 25% pada bulan itu. Sekiranya anda ada 2 orang frontliner yang mencapai tahap bonus 25%, maka anda mempunyai 2 kaki

Mata Sisi (Side Points) dikira dengan menolak GV anda dengan kesemua GV daripada Generasi Pertama anda yang memiliki Tahap Bonus 25% dan seorang daripada Generasi Pertama Beauty Influencer anda yang mempunyai Tahap Bonus tertinggi antara 22% dan 18%, sekiranya ada.

Mata Sisi (Side Points)
= 120,000 (GV anda) – 30,000 (25% GV) – 50,000 (25% GV) – 20,000 (Tertinggi antara 22%/18% GV) = 20,000

Mata Pangkat (Title Points) diperolehi berdasarkan pangkat setiap satu dari barisan hadapan Beauty Influencer anda. Sebagai contoh, anda mempunyai barisan hadapan dengan pangkat Director (1 mata) dan Pengurus Platinum (3 mata), anda akan mempunyai 4 Mata Pangkat. Anda tidak boleh mendapat Mata Pangkat daripada Beauty Influencer barisan hadapan yang lebih tinggi daripada pangkat anda. Sebagai contoh, sekiranya pangkat anda adalah Pengarah Platinum, dan BI barisan hadapan anda adalah Pengarah Diamond, anda hanya boleh dapat 4 Mata Pangkat.

Pangkat
Title
Mata Diperolehi dari Frontline Pangkat
Title
Mata Diperolehi dari Frontline
Manager  1 Diamond Manager 10
Director 1 Diamond Director 12
Bronze Manager 1.5 Vice President Manager 14
Bronze Director 1.5 Vice President Director 16
Golden Manager 2 President Manager 18
Golden Director 2.5 President Director 20
Platinum Manager 3 Boss Manager 25
Platinum Director 4 Boss Director 30
Emerald Manager 6 Executive Boss 40
Emerald Director 8

Jadual Bonus Kepimpinan

Pengiraan Bonus Kepimpinan

Sebagai contoh, sekiranya anda adalah seorang Golden Director, anda akan dapat bonus ini daripada 4 generasi dibawah anda berdasarkan jadual bonus kepimpinan. 5% daripada generasi pertama, 3.5% daripada generasi kedua, 2.5% daripada generasi ketiga dan 2% daripada generasi keempat

Bonus Generasi Pertama
(LGV1-LGV2) x Gen1% = (75,000-60,000) x 5% = RM 750.00
Bonus Generasi Kedua
(LGV2-LGV3) x Gen2% = (60,000-48,000) x 3.5% = RM 420.00
Bonus Generasi Ketiga
(LGV3-LGV4) x Gen3% = (48,000-27,000) x 2.5% = RM 525.00
Bonus Generasi Keempat
(LGV4-LGV5) x Gen4% = (27,000-0) x 2% = RM 540.00

JUMLAH BONUS KEPIMPINAN

M 750 + RM 420 + RM 525 + RM 540 = RM 2,235.00